Privacy Beleid en Voorwaarden Groeien met Lef

Groeien met Lef hecht waarde aan jouw privacy. 

Wanneer je persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, worden deze gegevens door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt. Klik hier om direct het Privacy Beleid te lezen.
Hieronder vind je alle informatie over; beroepsorganisatie, klachtenregeling, privacy beleid, algemene voorwaarden, meldcode en leveringsvoorwaarde.

Aangesloten bij CAT Collectief

HSP HSS Coach Hedy van Ophem, Groeien met Lef, is aangesloten bij Collectief Alternatief Therapeuten. Lees hier meer over beroepsorganisatie CAT collectief.

Aangesloten bij GAT Geschillen

Ik val als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Dit staat vermeld in je coachingovereenkomst.

Indien de cliënt en/of opdrachtgever een klacht hebben t.a.v. werkwijze van de coach en het niet navolgen van de overeenkomst trachten coach en cliënt en/of opdrachtgever dit geschil eerst in overleg op te lossen. Indien noodzakelijk wordt de coachingsovereenkomst ontbonden. Indien de partijen er niet uitkomen wordt volgens de WKKGZ een onafhankelijke derde ingeschakeld, namelijk de klachtenfunctionaris van GAT. Indien het een onoplosbare klacht betreft kan vervolgens een beroep worden gedaan op de Geschillencommissie.
Vind hier meer informatie over mijn klachtenregeling en Gat geschillen.
Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. 

Privacy Beleid 

Groeien met Lef gebruikt de privacyverklaring van beroepsorganisatie CAT collectief, opgesteld door GAT geschillen. Je vind het privacyreglement hier.

Algemene Voorwaarden Behandelingen Groeien met Lef

Groeien met Lef gebruikt de algemene voorwaarden van beroepsorganisatie CAT collectief, opgesteld door GAT geschillen voor een losse behandeling (coachsessie), als ook een traject van behandelingen (coachtraject).  De algemene voorwaarden behandelingen die van toepassing zijn vind je hier.
Praktijk voor hoogsensitiviteit en bewustzijns coaching in Hoorn

Algemene Leveringsvoorwaarden Groeien met Lef

Naast de algemene voorwaarden behandelingen vind je hieronder de algemene leveringsvoorwaarden van Groeien met Lef. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle live en online aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door Groeien met Lef, buiten de losse coachsessies en coachtrajecten. Door acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst, verklaar je ook akkoord te gaan met deze algemene leveringsvoorwaarden.

Meldcode plicht

Groeien met Lef hanteert de 5 stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld.

 1. In kaart brengen signalen

 2. Overleg met collega en eventueel Veilig Thuis

 3. Gesprek met cliënt

 4. Wegen van het geweld, bij twijfel raadplegen we Veilig Thuis

 5. Beslissen, hulp organiseren of melden


Voor meer uitgebreide informatie verwijs ik naar de pagina van rijksoverheid over meldcode huiselijk geweld.